PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân bổ chi tiết vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương và ODA tỉnh vay lại

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 24/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương và ODA UBND tỉnh vay lại thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 (đợt 2), với số vốn là 1.460 triệu đồng. Trong đó: Tiểu hợp phần 1- Cấp nước nông thôn 945 triệu đồng; tiểu hợp phần 2- Cấp nước và vệ sinh trường học 515 triệu đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao kế hoạch vốn có trách nhiệm thực hiện cam kết giải ngân gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; quản lý sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn được giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

  Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Mai Lan