PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Có 8.499 lượt học sinh xã, thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ trong học kỳ I năm học 2021 - 2022
Theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh, trong học kỳ I năm học 2021 - 2022, có 8.499 lượt học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, có 2.874 học sinh được hỗ trợ gạo, 2.852 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và 2.773 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.

Trên cơ sở số học sinh được phê duyệt tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách cho học sinh theo đúng quy định./.

Hồng Nhung