PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đầu tư 185 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể
UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 14,2 km. Mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể, qua đó thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, tổng mức đầu tư xây dựng các công trình thuộc Dự án là 185 tỷ đồng; thời gian thực hiện đến hết năm 2024. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn được giao làm chủ đầu tư Dự án. 3 đoạn tuyến được đầu tư cụ thể gồm: Tuyến ĐT.254 đoạn Km105+00- Km112+600; tuyến ĐT.254 - thôn Cốc Tộc; tuyến Nam Mẫu - Quảng Khê.

Một đoạn tuyến ĐT.254 - thôn Cốc Tộc

Để đảm bảo mục tiêu Dự án và hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh trong quá trình triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công cần nghiên cứu thiết kế hạng mục cống, hộp kỹ thuật đảm bảo đồng bộ với Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể; các công trình kiến trúc cảnh quan, hệ thống an toàn giao thông cần có giải pháp thiết kế mềm hóa, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, kết cấu phù hợp với không gian và cảnh quan du lịch; nghiên cứu sử dụng vật liệu thi công mặt đường đoạn ngập nước đảm bảo an toàn chịu lực, êm thuận.

Đối với hạng mục cầu Pác Ngòi và 5 điểm dừng nghỉ, ngắm cảnh, phải có các thiết kế kiến trúc phù hợp, đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phát huy thế mạnh du lịch của địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, chất lượng hồ sơ đảm bảo tính đúng, tính đủ, an toàn, tiết kiệm và phát huy hiệu quả đầu tư; quản lý và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Thu Cúc