PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình khắc phục, chống sạt lở nhà ở, nhà ăn Đại đội K29, Phòng Kỹ thuật - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn
Ngày 17/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình khắc phục, chống sạt lở nhà ở, nhà ăn Đại đội K29, Phòng Kỹ thuật - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSYC, đánh giá E-HSĐX gói thầu thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30

ngày

2

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

120

ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

120

ngày

4

Gói thầu số 04: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

120

ngày

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền