PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vắc xin dịch vụ năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vắc xin dịch vụ năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu mua vắc xin dịch vụ năm 2023

Nguồn thu dịch vụ

Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước xét theo từng phần của gói thầu, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12 năm 2022

Hợp đồng trọn gói

12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung