PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2021
Sáng 6/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9/2021 bằng hình thức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và bàn một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Phiên họp

Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, kết quả một số lĩnh vực đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể như: Công nghiệp tăng 7,0% so với cùng kỳ 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt kế hoạch đề ra (vượt 138%); thu ngân sách tăng 23,9% so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu kép.

Tuy nhiên, trong 9 tháng vừa qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp một số khó khăn. Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2021 đạt thấp; dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9
và 9 tháng đầu năm 2021 tại Phiên họp

Tại Phiên họp, các đơn vị, địa phương đã làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong 9 tháng qua và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu năm 2021 đã đề ra. Trong đó, các địa phương đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý đối với những trường hợp người dân đi về từ các tỉnh phía Nam không khai báo; chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an toàn, vừa đúng tiến độ; ưu tiên tiêm vacxin phòng bệnh Covid-19 cho các khu, điểm du lịch…. Huyện Chợ Mới đề nghị tỉnh giao cho huyện chủ động thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 khi cần thiết. 

Hội nghị xác định, 3 tháng cuối năm tập trung chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ mùa và các cây ăn quả; hỗ trợ kết nối với thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Đông năm 2021. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò; hỗ trợ thực hiện tái đàn, phát triển chăn nuôi theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đảm bảo đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tập trung cho công tác thu ngân sách nhà nước, tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu. Tập trung triển khai quyết liệt hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã dự kiến về đích năm 2021…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về những điểm mới của Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, biểu dương các ngành, địa phương trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Một số lĩnh vực đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như phát triển công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách... Công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra còn rất lớn. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vừa phòng chống dịch, bám sát các chương trình hành động đã thông qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực. Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống Covid-19; tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân. Tập trung triển khai quyết liệt hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã dự kiến về đích năm 2021. Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, có biện pháp phù hợp với thực tiễn; bám sát địa bàn, nắm chắc các đối tượng, người dân từ vùng khác về, nhất là từ các vùng có dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy, cải cách hành chính; công tác dân tộc, tôn giáo. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ tỉnh…/.

Hương Dịu