PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Ngân Sơn
Sáng 10/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 10 tháng năm 2022, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 và diễn biến thời tiết phức tạp, song sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách được hơn 17,7 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn cơ bản được duy trì phát triển ổn định. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo kiểm tra thường xuyên. Các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, cụ thể là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo kế hoạch vốn năm 2022, huyện được phân cấp điều hành hơn 17,8 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Hiện nay, các dự án đang được huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo, một số dự án và tiểu dự án được giao, huyện đã và đang tiếp tục tổ chức thực hiện. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được phân bổ hơn 16 tỷ đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư để thực hiện, tuy nhiên, đến nay chưa giải ngân. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đến ngày 31/10/2022, huyện mới giải ngân được trên 12,4 tỷ đồng, bằng 7,64% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, huyện Ngân Sơn đã nêu những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác giải ngân như nhiều văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa ban hành kịp thời, các thủ tục giải ngân vốn mất nhiều thời gian; Dự án đường nội thị Vân Tùng phải điều chỉnh dự án nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn thấp, tỷ lệ vận động huy động nguồn lực khá cao, trong khi các thôn khó khăn, số hộ ít nên khó khăn trong huy động nguồn đóng góp từ Nhân dân và các nguồn lực khác…

Huyện Ngân Sơn đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan giúp huyện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có giải phóng mặt bằng, trồng rừng thay thế, điều chỉnh dự án. Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện các Chương trình MTQG đề nghị sớm có hướng dẫn chi tiết, ban hành định mức để địa phương triển khai thực hiện. Kinh phí Chương trình MTQG cần phân bổ ngay từ đầu năm để địa phương chủ động triển khai thực hiện.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị huyện Ngân Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình MTQG; tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc từng xã, cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn trong tổ chức thực hiện; tập trung hoàn thành giải ngân vốn từ nay đến cuối năm theo kế hoạch. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, lâm sản, công tác an toàn vệ sinh lao động; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường chống thất thu thuế, khai thác, quản lý tốt các nguồn thu; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 sát thực tế, phù hợp với mục tiêu nghị quyết của huyện đã đề ra./.

Thu Trang