PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Ba Bể
Sáng 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Báo cáo của UBND huyện Ba Bể cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp được đảm bảo; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Các giải pháp thu ngân sách được thực hiện đồng bộ. Công tác văn hóa, thể thao, thông tin được đảm bảo. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Các Chương trình MTQG đang được huyện tích cực triển khai. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, UBND huyện đã phân bổ kinh phí, các đơn vị đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, huyện đang gặp nhiều khó khăn. Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nội dung đất ở, nhà ở, đất sản xuất (Dự án 1) chưa có hướng dẫn của bộ, của tỉnh về định mức hỗ trợ theo Chương trình MTQG giai đoạn mới. Nội dung hỗ trợ đất sản xuất chưa có hướng dẫn cụ thể về hình thức thực hiện là quỹ đất của địa phương, nhu cầu hỗ trợ của các hộ chủ yếu là tự khai hoang phục hóa nên không thể triển khai thực hiện. Nội dung 1, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 hiện chưa được cấp kinh phí. Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4, một số công trình có phát sinh thêm khối lượng ngoài thiết kế mẫu, hiện nay chưa có hướng dẫn để thực hiện. Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 chưa có văn bản hướng dẫn triển khai của các cơ quan chuyên môn cấp trên.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với kế hoạch vốn được giao 3.490 triệu đồng thực hiện 4 dự án (2,4,6,7). Tuy nhiên, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 đang gặp khó khăn do đối tượng tham gia giảm so với thời điểm đăng ký nhu cầu. Theo báo cáo của UBND huyện, tại thời điểm khảo sát (năm 2021), nhu cầu học nghề của người lao động cao do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lao động địa phương làm công nhân tại các khu công nghiệp trở về địa phương cao, tuy nhiên, đến thời điểm triển khai thực hiện, một số lao động đã tiếp tục trở lại các công ty để làm việc, dẫn tới không đủ số lượng học viên tham gia học theo các lớp đã đăng ký.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2022, huyện phấn đấu xây dựng xã Mỹ Phương đạt chuẩn NTM, xã Hà Hiệu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, xã Mỹ Phương đạt 16/19 tiêu chí NTM, xã Hà Hiệu đạt 6/19 tiêu chí NTM nâng cao. Với số kinh phí được giao 3.891 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp và 21.699 triệu đồng nguồn vốn đầu tư để thực hiện Chương trình, các đơn vị đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Do nguồn vốn được phân bổ chậm, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn mới chậm nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Ba Bể được UBND tỉnh giao 194.286 triệu đồng, trong đó phân cấp huyện điều hành 103.196 triệu đồng. Số vốn phân cấp huyện điều hành đã giao chi tiết đạt 100% kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến thời điểm 31/10/2022 đạt 43% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thị Minh Hoa biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân nguồn vốn các chương trình mà huyện Ba Bể đã đạt được từ đầu năm đến nay, trong đó kết quả nổi bật là thực hiện diện tích trồng bí xanh thơm vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân lớn hơn bình quân chung của tỉnh…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp của huyện Ba Bể tăng cường chỉ đạo Nhân dân tích cực thu hoạch các loại cây trồng như lúa, ngô, dong riềng để giải phóng đất làm vụ đông; tổ chức sản xuất tốt giống bí xanh thơm; quan tâm phát triển cây chè theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ du lịch trải nghiệm để nâng cao giá trị cây chè; tăng cường tuyên truyền trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo an toàn các biện pháp trong chăn nuôi. Tiếp tục thu hút đầu tư vào du lịch, bảo vệ môi trường hồ Ba Bể. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời điểm giáp hạt và dịp lễ, Tết. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chú trọng công tác quy hoạch chung của huyện.

Về thực hiện các Chương trình MTQG, huyện triển khai ngay các nguồn vốn được phân bổ, cùng với đó rà soát lại thật kỹ và kiến nghị với tỉnh bằng văn bản về những khó khăn, vướng mắc; khẩn trương xây dựng thuyết minh cho các dự án của Chương trình. Riêng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện cần phải thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nữa để về đích nông thôn mới theo kế hoạch. Trong giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục duy trì tiến độ, chất lượng các công trình, dự án…/.

Hương Dịu