PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế
Chiều 20/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã có buổi làm việc với Sở Y tế. Cùng tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Tạc Văn Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân cũng được ngành Y tế duy trì thường xuyên, công suất sử dụng giường bệnh của các đơn vị đạt trên 83%. Các đơn vị đảm bảo thực hiện đạt 60 - 70% danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh theo phân tuyến quy định của Bộ Y tế. Hệ thống tổ chức, mạng lưới khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn tỉnh được củng cố, hoàn thiện, tinh gọn, cơ bản đủ điều kiện thực hiện cung cấp các dịch vụ y tế công có chất lượng. Công chức, viên chức ngành Y tế đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nhân lực y tế được quan tâm đào tạo, cơ bản đủ năng lực triển khai và cung ứng các loại hình dịch vụ y tế công có chất lượng trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế được đầu tư khá trọng điểm, hiện đại, nhất là tuyến tỉnh..., đủ điều kiện để ngành Y tế triển khai các dịch vụ y tế chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức đi đào tạo phục vụ Bệnh viện 500 giường theo Quyết định số 296/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn đã tạo điều kiện thuận lợi để Ngành cử viên chức tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn theo nhiều hình thức khác nhau như đào tạo chuyên khoa định hướng các chuyên khoa; đào tạo sau đại học (CK I, CK II, thạc sĩ, tiến sĩ); đào tạo các ca kíp kỹ thuật hoặc đào tạo liên tục tại các bệnh viện, trường đại học chuyên ngành. Ngoài ra còn tích cực đào tạo tại chỗ theo hình thức cầm tay chỉ việc Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo lại theo chuyên đề..., góp phần từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế.

Về định hướng phát triển sự nghiệp y tế, phấn đấu nâng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ hạng II lên hạng I trong giai đoạn 2023 - 2025. Phấn đấu hết năm 2025, có ít nhất 1 trung tâm y tế huyện nâng từ hạng III lên hạng II. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến vào năm 2025 tại các tuyến từ 70 - 85%. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện đạt mức 4/5 vào năm 2025 (hiện nay các bệnh viện đạt mức 3/5).

Tại buổi làm việc, Sở Y tế cũng đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiếp độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời ưu tiên các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, đặc biệt là mạng lưới y tế tuyến huyện, thành phố để sớm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đảm bảo đủ danh mục trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn theo phân tuyến.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong ngành Y tế và các sở, ngành liên quan đã có ý kiến về các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và hướng tháo gỡ, giải quyết xử lý trong thời gian tới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận thời gian qua, ngành Y tế của tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng bệnh và chữa bệnh, chỉ đạo các đơn vị y tế trong Ngành giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế cần tạo sự chuyển biến của ngành trên 3 trụ cột về tham mưu chính sách; trang thiết bị, cơ sở vật chất; nhân lực. Có cơ chế, chính sách phù hợp thu hút, khuyến khích động viên, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức y tế. Chủ động phối hợp với các ngành, phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện Trung ương, với các tỉnh để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cao trong khám, điều trị, phục hồi chức năng và phòng bệnh cho Nhân dân. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn sâu cho đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên toàn Ngành. Nghiên cứu tham mưu các cấp có thẩm quyền về chế độ chính sách ưu đãi nhằm thu hút đội ngũ bác sĩ trình độ cao làm việc tại tỉnh đảm bảo đáp ứng với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Song song với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là công tác tiêm chủng vacxin, cần tăng cường, rà soát thống kê đối tượng tiêm chủng, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cấp đủ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch cho các đơn vị y tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
trong phòng, chống dịch Covid-19

Nhân dịp này, Sở Y tế đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho cá nhân, tập thể ngành Y tế và các cá nhân, tập thể có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19./.

Thu Trang