PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng họp Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi
Sáng 20/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh sẽ tổng kết theo 2 cấp, trong đó, cấp huyện hoàn thành trước ngày 25/7/2022, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 25/9/2022. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả đạt được trong 20 năm qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới (đến năm 2030).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ; phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự, chỉ đạo tổng kết tại các huyện, thành phố.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn chủ động triển khai các nhiệm vụ, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung chương trình tổng kết. Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn và Báo Bắc Kạn xây dựng phóng sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các cơ quan liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động phối hợp, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công.

Về công tác khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn chủ động xây dựng tiêu chí phù hợp, đúng quy định để lựa chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP./.

Hương Lan