PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021
UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021 (tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 19/11/2020).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020-2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019-2020. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020, nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 10C. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2020. Để chủ động đối phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại, gây hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021.


Người dân huyện Na Rì chủ động che chắn chuồng trại, đảm bảo giữ ấm cho đàn vật nuôi trong mùa đông

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thành phố cần chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng; chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư sản xuất, thức ăn, chuồng trại, cây giống, con giống; kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là rét đậm, rét hại. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong công tác phòng, chống rét cho cây trồng; chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Phương án./.

Nông Cúc