PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2021
Chiều 15/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa dự và phát biểu tại Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, tổng giá trị gia tăng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành đạt trên 3.994,8 tỷ đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 2.121,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) của lĩnh vực này năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch (KH).

Toàn tỉnh thực hiện được 37.143 ha cây lương thực có hạt, đạt 102% KH; tổng sản lượng lương thực đạt gần 180.000 tấn, đạt 103% KH; lương thực bình quân đầu người đạt 567kg/năm. Diện tích trồng cây chất bột thực hiện được 1.397 ha, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích cây công nghiệp thực hiện được 4.363 ha, đạt 102% KH. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa duy trì thực hiện 1.555 ha. Sản lượng cam, quýt năm 2020 đạt 25.944 tấn, đạt 111% KH; sản lượng mơ đạt 2.308 tấn, đạt 117% KH. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên đạt 3.520 ha, đạt 101% KH. Sản lượng thịt hơi các loại năm 2020 ước đạt 20.895/22.000 tấn, đạt 95% KH, bằng 103% so với năm 2019. Diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện được 1.416 ha, đạt 102% KH. Toàn tỉnh trồng mới được 7.235 ha rừng, đạt 123% KH.

Trong năm, các tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng. Các mô hình thử nghiệm giống mới, kỹ thuật canh tác cải tiến, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác tiếp tục được đưa vào triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố... Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; các chương trình, dự án tiếp tục được thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ngày càng được tăng cường, có nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác nỗ lực vươn lên trong liên kết sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 170 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 26 HTX so với năm 2019, đạt 144% KH.

Bên cạnh những thành quả đạt được, trong năm 2020 còn một số khó khăn như: Một số diện tích cây trồng không đạt KH giao (cây dong riềng, cây thuốc lá); sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững; việc xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh còn hạn chế; tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng vẫn xảy ra; việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế...

Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu, tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,5%; sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 550kg/người/năm; chuyển đổi được 167 ha cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; phấn đấu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 24.000 tấn; trồng mới hơn 3.170 ha rừng; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa biểu dương ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nông nghiệp đã được UBND tỉnh giao rất cụ thể, do đó, Ngành cần chủ động tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chỉ đạo tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa đi vào chiều sâu, chọn sản phẩm đặc hữu của địa phương để phát triển; tổ chức đánh giá lại các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo đối với những đề xuất, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của các địa phương tại Hội nghị.

Các cá nhân được tăng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2020

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 18 cá nhân, danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 29 tập thế và 245 cá nhân; tặng Giấy khen cho 38 tập thể và 52 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Hương Dịu