PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2020
Chiều 06/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Điển hình là tham mưu đưa ra các chỉ tiêu về tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và chỉ tiêu về phát triển đài truyền thanh cấp xã vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành cũng được thực hiện đúng quy định. Công tác nhận và kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu được thực hiện chặt chẽ. Trong năm, Sở cũng đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua đó, góp phần định hướng báo chí phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh… 

Trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tổ chức tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng, tăng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin... Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dự án Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhất là việc triển khai cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước các cấp lên mức độ 4; việc tích hợp dịch vụ công của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tích hợp, đưa vào sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương và ngành chức năng quan tâm bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực tốt để tham mưu cho tỉnh phương án xây dựng Chính quyền điện tử. Duy trì, nâng cấp, bảo đảm các địa phương, đơn vị sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tính liên thông giữa các phần mềm để quá trình sử dụng được tiện lợi, nhanh chóng, chính xác; có giải pháp hữu hiệu để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ cao. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện một cách bài bản thông tin đối ngoại. Khẩn trương đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào hoạt động…/.

Ngọc Tú