PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
Ngày 28/12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1479/SVHTTDL-QLVH hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 theo Hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Xuân Tân Sửu 2021 và xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh “Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021” ; xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tổ chức các Giải thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021 một cách thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Triển lãm báo Xuân nhân dịp tết Nguyên đán và chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

Bảo tàng tỉnh xây dựng kế hoạch mở cửa phòng trưng bày hiện vật để Nhân dân trên địa bàn tỉnh đến thăm quan trong dịp tết Nguyên đán.

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Bắc Kạn; về các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh trên Cổng Thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn.

Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tham mưu cho UBND các huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vui chơi, giải trí gắn với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng xuân Tân Sửu 2021” tại địa phương; thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về lễ hội trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ./.

Hồng Nhung