PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý, cấp phép sản xuất rượu thủ công
Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 1319/SCT-CN gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, cấp phép sản xuất rượu thủ công.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Công Thương theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công chưa có giấy phép làm thủ tục đăng ký cấp phép sản xuất rượu theo quy định, hoặc đăng ký với UBND cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện kê khai sản xuất rượu 01 lần/năm trước ngày 15/01 hằng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm và cam kết không bán rượu ra thị trường theo mẫu quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu thủ công theo quy định. Chủ động rà soát, nắm chắc số lượng cơ sở sản xuất và sản lượng rượu thủ công trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng./.

Nông Cúc