PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng 3.570 ha rừng. Để đảm bảo chất lượng cây giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhiều biện pháp và hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Vườn ươm tại huyện Ba Bể được chăm sóc thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cây giống

Căn cứ vào điều kiện lập địa của từng địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các địa phương lựa chọn loài cây, giống cây trồng phù hợp với điệu kiện tự nhiên để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Đối với trồng rừng tập trung, khuyến cáo người dân căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt là điều kiện lập địa, ưu tiên trồng các loài cây bản địa, cây gỗ lớn như trám, lát, sao, giổi, mỡ... và một số loài cây có giá trị kinh tế cao như quế, hồi, dẻ ván... ; khuyến khích sử dụng các giống cây có năng suất, chất lượng cao, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn.

Đối với trồng cây phân tán, các địa phương tận dụng tối đa diện tích đất trống để thực hiện trồng cây phân tán (trên bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo vệ cây nông nghiệp, bờ mương, ven đường...). Các diện tích ngoài đất lâm nghiệp dưới 0,3 ha, chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, từng khu vực cụ thể, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, cây đa mục đích.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ nguồn giống của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định. Đồng thời đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với giống do mình sản xuất, kinh doanh và không được thấp hơn tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Quốc gia. Cùng với đó là kịp thời cập nhật thông tin các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và lựa chọn sử dụng giống tốt, chất lượng để trồng rừng. Tiếp tục thực hiện rà soát quỹ đất và quy hoạch sử dụng đất của địa phương, chuẩn bị đủ hiện trường trồng rừng, trồng cây phân tán theo kế hoạch năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, người dân các địa phương đã bắt đầu triển khai công tác trồng rừng năm 2021. Chuẩn bị giống cây có chất lượng sẽ là điều kiện quan trọng để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Toàn tỉnh phấn đấu diện tích trồng đạt kế hoạch đề ra, nhằm duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,9%./.

Hương Lan