PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã
Sáng 25/11, tại Hội trường tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn ngắn hạn về kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet, đồng thời phổ biến về cơ chế, chính sách liên quan cho gần 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 25 - 26/11/2023

Theo chương trình Hội nghị, trong 2 ngày (25, 26/11), các đại biểu sẽ tập trung trao đổi vào 3 chuyên đề chính: "Nâng cao năng lực hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam"; "Kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên Internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã vùng Đông Bắc"; "Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, quản lý, thành viên hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn".

Trong thời gian tham gia tập huấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cũng được các chuyên gia hướng dẫn chuyên sâu và thực hành thiết kế, xây dựng không gian quảng bá sản phẩm trên môi trường số, tương tác hiệu quả; thực hành bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; được tư vấn về đăng ký tham gia và mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử; thực hàng bán hàng trên môi trường số…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đinh Lâm Sáng cho biết, Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm đào tạo kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, hỗ trợ các các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá trên môi trường số; đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thông qua lớp tập huấn, đơn vị sẽ có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn trong việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay./.

Thu Cúc