PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn nâng cao năng lực phát triển du lịch nông thôn bền vững gắn với bảo tồn văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới
Ngày 6/6, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phát triển du lịch nông thôn bền vững gắn với bảo tồn văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tập huấn có ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Phát triển du lịch châu Á, Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng 50 đoàn viên, thanh niên là chủ hợp tác xã, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên thanh niên dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Công Luân cho biết, xác định nhiệm vụ đồng hành với doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh thanh niên trong khởi nghiệp, ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, tổ chức nhiều hoạt động đồng hành và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tham gia Chương trình OCOP, tổ chức Cuộc thi dự án khởi nghiệp và các lớp tập huấn…

Tại Hội nghị tập huấn lần này, đoàn viên thanh niên được trang bị các kiến thức, kỹ năng về xu hướng du lịch và lưu trú mới, kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm du lịch, vận hành quản lý mô hình du lịch nông thôn, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng, địa phương…

Sau khi kết thúc nội dung tập huấn, các học viên được đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại Khu bảo tồn Làng Nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để được trải nghiệm, học hỏi thêm các kiến thức thực tế.

Qua những nội dung, kiến thức được truyền tải tại chương trình tập huấn sẽ giúp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các dịch vụ du lịch thanh niên học tập được nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế phát triển du lịch, từ đó, vận dụng xây dựng những mô hình du lịch đẹp, thú vị, chuyên nghiệp, đồng thời phát huy thế mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đem lại doanh thu, lợi nhuận, giải quyết được nhiều việc làm cho địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Ngọc Tú