PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Sáng 4/6, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Bắc Kạn là một trong 6 tỉnh được Bộ Tài chính lựa chọn để triển khai thử nghiệm tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổng kiểm kê tài sản công đạt hiệu quả, tại Hội nghị, cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công, kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố, và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Bạch Thông, Ngân Sơn đã được chuyên gia của Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính phổ biến Quyết định số 213/QĐ-TTg và hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, mẫu biểu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê để phục vụ kiểm kê thử nghiệm tại đơn vị, địa phương.

Cục Quản lý công sản cho biết, việc kiểm kê thử nghiệm tại tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung vào mục tiêu “tập dượt” cách thức thực hiện công tác kiểm kê trước khi triển khai trên diện rộng, góp phần hoàn thiện các biểu mẫu và chỉ tiêu kiểm kê. Cục Quản lý công sản đề nghị các cán bộ kiểm kê thực tế tại các đơn vị được kiểm kê sau thi thực hiện kiểm kê thử nghiệm, đồng thời góp ý cho Bộ Tài chính về các biểu mẫu, kiểm kê trước khi ban hành chính thức để tập huấn trên cả nước.../.

Thu Cúc