PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh thời gian tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Tại Văn bản số 3067/UBND-GTCNXD ngày 17/5/2021, UBND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 27/5 đến ngày 29/5/2022.

Nay, thời gian tổ chức Sự kiện chuyển sang từ ngày 1/6 đến ngày 3/6/2022, cụ thể như sau:

Chương trình du lịch trải nghiệm sinh thái và vùng Bí xanh thơm tại huyện Ba Bể bắt đầu lúc 13h 30’ ngày 1/6/2022 (thứ Tư).


Cánh đồng Bí xanh thôn Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Chương trình Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022, tổ chức từ ngày 1/6 đến ngày 3/6/2022; khai mạc Chương trình bắt đầu vào 19h 30’ ngày 1/6/2022 (thứ Tư).

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022, bắt đầu từ  08h 00’ ngày 2/6/2022 (thứ Năm).

Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 27/4/2022 đã ban hành./.

Nông Thị Cúc