PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông cáo báo chí Họp báo thông tin kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có Thông cáo báo chí Họp báo thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí của Ủy ban bầu cử tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Họp báo thông tin kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp báo thông tin về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự họp báo có: Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thành viên Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh; đại diện Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, y tế; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Thanh tra tỉnh; đại diện UBBC các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử chủ trì buổi họp báo.

Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình giao thông, thông tin liên lạc tại tỉnh Bắc Kạn được đảm bảo, thông suốt, an toàn, thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến xã, các cơ quan ban, ngành trong cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đều chủ động, tích cực, phối hợp tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử luôn được giữ vững, ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố nào tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bầu cử. Các địa phương, các tổ bầu cử đều sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra.

Không khí bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra sôi nổi, cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ngày 29/5/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội

- Tổng số cử tri trong danh sách: 231.672 người.

- Số cử tri đi bỏ phiếu      : 231.238 người, đạt tỷ lệ 99,81%.

- Số người ứng cử            : 10 người.

- Số đại biểu được bầu     : 06 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử      : 06 đại biểu.

- Số đơn vị bầu cử lại, bầu cử thêm: Không có.

* Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

a) Đại biểu HĐND tỉnh

- Tổng số cử tri trong danh sách: 231.672 người.

- Số cử tri đi bỏ phiếu      : 231.238 người, đạt tỷ lệ 99,81%.

- Số người ứng cử            : 84 người.

- Số đại biểu được bầu     : 50 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử      : 50 đại biểu.

- Số đơn vị bầu cử lại, bầu cử thêm: Không có.

b) Đại biểu HĐND cấp huyện

- Tổng số cử tri trong danh sách: 230.634 người

- Số cử tri đi bỏ phiếu: 230.110 người, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Số người ứng cử            : 402 người.

- Số đại biểu được bầu     : 242 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử      : 238 đại biểu.

- Số đơn vị bầu cử lại, bầu cử thêm: Không có.

c) Đại biểu HĐND cấp xã

- Tổng số cử tri trong danh sách: 226.589 người

- Số cử tri đi bỏ phiếu: 225.940 người, đạt tỷ lệ 99,71%.

- Số người ứng cử            : 3.318 người.

- Số đại biểu được bầu     : 2.019 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử: 1.952 đại biểu.

- Số đơn vị bầu cử lại: Không có.

- Số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định: 04 đơn vị.

Trên đây là thông tin về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng!

Ban Biên tập