PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội do thiên tai
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương thực hiện các thủ tục hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về tài sản, nhà ở do thiên tai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, chính sách theo quy định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do thiên tai
tại xã Quân Hà (Bạch Thông) tháng 4/2024

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ, thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng ngừa,  ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; sẵn sàng lực lượng tại chỗ kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống Nhân dân; hướng dẫn người dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác trong thời điểm giao mùa thời tiết cực đoan và khi mùa mưa bão đến.  

Theo dõi, rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại khi thiên tai xảy ra về người chết, người mất tích, người bị thương; nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, báo cáo cơ quan cơ quan có thẩm quyền, kịp thời hỗ trợ cho đối tượng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

BH