PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 (mở rộng)
Sáng 28/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX và chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đồng chủ trì phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả về kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp thứ 20 được tiến hành trong 1,5 ngày, từ 27 - 28/4/2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình như dự kiến. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá hoạt động của HĐND, UBND, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời thông qua và ban hành 9 nghị quyết theo thẩm quyền, trong đó có 7 nghị quyết chuyên đề, 1 nghị quyết kỳ họp, 1 nghị quyết về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền như: Bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các ban HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu các Ủy viên UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến, tại kỳ họp sẽ thông qua 11 nghị quyết.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là kỳ họp quan trọng liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban HĐND và Ủy viên UBND tỉnh... Vì vậy, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, văn bản, hồ sơ, tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các thủ tục cần thiết để tiến hành bầu các chức danh tại Kỳ họp đảm bảo chu đáo, đúng quy định…/.

Thu Cúc