PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu, xử lý thông tin phản ánh tại bài viết “Sớm khắc phục sạt lở tại huyện Ba Bể”
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát tháng 07, 08/2020, UBND huyện Ba Bể được UBND tỉnh giao tiếp thu, kiểm tra và xử lý thông tin phản ánh tại bài viết “Sớm khắc phục sạt lở tại huyện Ba Bể” đăng trên Báo điện tử Nhân dân ngày 04/7/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 15/9/2020, UBND huyện Ba Bể đã có văn bản số 2828/UBND-VP báo cáo kết quả tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phản ánh như sau:

Qua kiểm tra, tình trạng sạt lở bờ suối chảy qua cánh đồng canh tác chính của các thôn: Tin Đồn, Nà Khuổi, Nà Hán, Phiêng Chì… thuộc xã Thượng Giáo là do ảnh hưởng của thiên tai (mưa lũ lớn). Sau khi nhận được phản ánh của Nhân dân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, hiện nay, UBND huyện đang xem xét, cân đối kinh phí để giao cho UBND xã Thượng Giáo khắc phục./.

Thu Trang