PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn cho khách hàng, doanh nghiệp
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2020 bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ước tính đến ngày 30/6/2020, tổng huy động vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt 8.618 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019; tổng dư nợ tín dụng đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất cho vay của các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh cao nhất 11,5%/năm, thấp nhất 5%/năm, phổ biến ở mức 7,5% đến 10%/năm; lãi suất cho vay của các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần cao nhất 15,1%/năm, thấp nhất 8,4%/năm, phổ biến ở mức 12,45%/năm.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tính đến ngày 31/5/2020, đã có 25 khách hàng được giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ được tháo gỡ là 331.020 triệu đồng; 112 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi.

Hiện nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục xem xét đề nghị của các khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả lợn châu Phi gây ra, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại. Đến ngày 31/5/2020, đã có 35 khách hàng vay vốn bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, dư nợ thiệt hại 1,99 tỷ đồng. Các chi nhánh ngân hàng thương mại hỗ trợ cơ cấu lại thời gian trả nợ, cho vay mới đối với 05 khách hàng thiệt hại với số dư nợ 0,75 tỷ đồng./.

Bích Huệ