PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn tham gia Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Thứ trưởng Trần Thanh Nam - Ủy viên Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021  - 2025 và các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Văn phòng Đều phối nông thôn mới tỉnh và cấp huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu thập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 60% số thôn, làng, bản, ấp, buôn, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND cấp tỉnh quy định.

Hội nghị cũng đã phổ biến những điểm mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; triển khai khung cơ chế, chính sách và định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai; các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện.

Bộ trưởng cho biết, Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được thiết kế không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất mà còn chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn, phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao năng lực cộng đồng cư dân trong xã hội nông thôn. Nói cách khác, Chương trình kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa kinh tế, văn hóa và xã hội trên địa bàn nông thôn. Đây là những vấn đề mới so với giai đoạn vừa qua nhưng sẽ đảm bảo NTM phát triển hài hòa, bền vững, giàu bản sắc, nâng cao dân trí và chất lượng sống cho người dân.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, cần thay đổi cách tiếp cận Chương trình với tư duy mới chứ không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng. Và ngay cả hạ tầng cũng cần chú ý tính hài hòa, thân thiện với môi trường thiên nhiên, với không gian làng quê.

Chương trình không thể “mặc đồng phục” ở tất cả các địa phương, hình ảnh NTM cần dựa trên giá trị truyền thống, đặc điểm vùng miền, đặc thù mỗi địa phương, từ đó đa dạng về ý tưởng quy hoạch kiến trúc cảnh quan nông thôn.

Tổ chức lại sản xuất là yếu tố quyết định tăng thu nhập cho nông dân. Tổ chức lại sản xuất trên nền tảng tổ chức lại xã hội nông thôn theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh nông sản, các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Phát triển kinh tế nông thôn là điều kiện tạo ra cơ hội việc làm ở nông thôn với phương châm “li nông bất li hương”…/.

Hương Dịu