PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Sáng 11/1, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Tiến Trình chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội đoàn các cấp, chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, hoạt động đoàn tiếp tục được duy trì có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, sáng tạo.

Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên được chỉ đạo trọng tâm, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tình nguyện về an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, cấp huyện thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Nhìn chung, đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng tập trung vào các hoạt động giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng các điểm vui chơi và tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi.

Năm 2023, Tỉnh đoàn tập trung tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết, Chương trình hành động nghị quyết đại hội đoàn các cấp; nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên. Tiếp tục triển khai phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, triển khai các đề án của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Kạn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn cuộc sống. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của đoàn. Kiện toàn củng cố hội đồng đội các cấp, tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ thiếu nhi dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Triệu Tiến Trình trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Dịp này, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn./.

Ngọc Tú