PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Sáng 12/1, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với một số đoàn cơ sở năm 2022. Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Tiến Trình chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Tiến Trình chủ trì Hội nghị

Năm 2022, Tỉnh đoàn đã thực hiện hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với 9 xã: Vi Hương (Bạch Thông), Hoàng Trĩ (Ba Bể), Ngọc Phái (Chợ Đồn), Bình Văn (Chợ Mới), Kim Hỷ (Na Rì), Cổ Linh (Pác Nặm), Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), Hiệp Lực, Bằng Vân (Ngân Sơn). Thời gian hỗ trợ từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2022.

Theo đó, các xã đã chủ động, sáng tạo, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương. Việc hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với 9 đoàn cơ sở đã có bước phát triển nhất định; có 5 đoàn xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng uỷ, chính quyền các xã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị. Công tác phối hợp giữa cán bộ Tỉnh đoàn với cán bộ đoàn cơ sở được thực hiện hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao; đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các xã có nhiều sự cố gắng, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp huy động nguồn lực, vận động xã hội hoá xây dựng các công trình, phần việc thanh niên được tăng cường thực hiện và đạt kết quả tốt.

Cùng với những kết quả đã đạt được, đội ngũ Bí thư đoàn xã ở một số đơn vị mới được kiện toàn còn có những hạn chế; kinh phí cho hoạt động đoàn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc một số nơi còn thiếu…

Theo kế hoạch, năm 2023, Tỉnh đoàn tiếp tục hỗ trợ đối với 8 xã tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu đề xuất các ban chuyên môn, cán bộ Tỉnh đoàn tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tư vấn đoàn cơ sở. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, nhất là công tác cán bộ đoàn. Huyện đoàn tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng và nhiều mô hình hoạt động giao lưu trao đổi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ. Đoàn thanh niên các xã phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc tổ chức tốt các phong trào hành động tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Tiến Trình đề nghị, thời gian tới, Bí thư đoàn các xã nhận thức đúng về chương trình hỗ trợ này để triển khai thực hiện tốt, đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực trao đổi học hỏi kinh nghiệm. Thực hiện tốt việc tổ chức, tập hợp thanh niên tại địa phương, quan tâm hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các Huyện/Thành đoàn tiếp tục hướng dẫn đối với các xã khó khăn. Cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực hỗ trợ đối với cơ sở./.

Ngọc Tú