PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai nhiều hoạt động trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (Tháng cao điểm) trên địa bàn tỉnh năm 2022 bắt đầu được triển khai từ ngày 10/6 - 10/7/2022, với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tháng cao điểm nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân với mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, phụ nữ có nguy cơ cao nhiễm HIV hiểu rõ về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Để triển khai Tháng cao điểm, ngành Y tế đang tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng. Nội dung truyền thông về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam; lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương; lợi ích của điều trị ARV sớm nhằm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú được ngành Y tế vận dụng như truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử, truyền thông trực tiếp và truyền thông sự kiện, truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm… Đồng thời phát triển và phổ biến các tài liệu truyền thông như panô, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, tranh gấp, tờ rơi.

Cùng với những hoạt động đó, ngành Y tế tiếp tục giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp dịch vụ này tại địa phương, đơn vị. Tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như tư vấn xét nghiệm HIV lưu động; xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng; điều trị ARV trong ngày, cấp thuốc ARV tại các trạm y tế.

Các đơn vị y tế cũng đang vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Huy động sự tham gia của nam giới; vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng như tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn... tích cực tham gia các hoạt động này trong cộng đồng, đặc biệt khu vực vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn… Cùng với đó, vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự khác, mạng lưới người nhiễm HIV tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân Tháng cao điểm; dự trù và cung ứng đầy đủ thuốc dự phòng lây truyền HIV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.../.

Ngọc Tú