PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Sáng 27/1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và sơ kết các Chương trình phối hợp đang triển khai tại Trung tâm. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Đức Chính - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Với chủ đề “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và áp dụng; huy động được sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết 1.391 thủ tục hành chính (TTHC) của 18 cơ quan bao gồm 16 sở và 2 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Nhằm cải thiện, thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, Trung tâm đã phối hợp với Đoàn Các cơ quan tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC tại Trung tâm; tham mưu tổ chức ký kết với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm; triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện TTHC.

Quá trình hoạt động, Trung tâm cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các quy định về văn hóa công sở, có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, tôn trọng tổ chức, cá nhân đến Trung tâm thực hiện TTHC, tuyệt đối không để chậm trễ tại bước tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai thêm hình thức đánh giá nội bộ về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức bằng cách quét mã QR trên thiết bị điện thoại; theo đó, từ tháng 4/2023 đến hết năm 2023, đã có 531 lượt đánh giá, trong đó có 136 lượt đánh giá hài lòng, 395 lượt đánh giá rất hài lòng, không có lượt đánh giá không hài lòng.

Đại diện đội viên Đội tình nguyện Đoàn Các cơ quan tỉnh tham luận về công tác hỗ trợ tổ chức, cá nhân
thực hiện TTHC trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Từ tháng 7/2023 đến hết tháng 12/2023, Trung tâm phối hợp với Đội tình nguyện Đoàn Các cơ quan tỉnh đã hỗ trợ được 2.571 lượt tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC. Từ tháng 8/2023 đến hết năm 2023, phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn mở được 76 tài khoản ngân hàng cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 66.056 hồ sơ TTHC; 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn. Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm trung bình đạt 74,2%/năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Trong năm tới, đề nghị Trung tâm bám sát chủ đề của năm là Trung tâm Phục vụ hành chính công đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách TTHC, thu hút đầu tư”, tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đặc biệt tiếp tục quán triệt sâu sắc về tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC tại Trung tâm. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền và giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại đơn vị./.

Thu Trang