PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất công nhận lưu hành đặc cách một số giống cây trồng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn”
Chiều 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất công nhận lưu hành đặc cách một số giống cây trồng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc báo cáo đề cương thuyết minh thực hiện Đề tài; thời gian thực hiện từ tháng 5/2024 - 5/2025. Đề tài có mục tiêu chung là đề xuất công nhận lưu hành đặc cách một số giống cây trồng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn để thuận lợi cho công tác quản lý, đưa các giống cây trồng đặc sản phục vụ sản xuất theo đúng quy định của pháp luật, thống nhất trong việc phát triển sản xuất, xác định vùng trồng phù hợp cũng như bảo tồn các loại giống cây trồng đặc sản làm cơ sở nâng cao giá trị thương mại nông sản.  

Về mục tiêu cụ thể, Đề tài nhằm đề xuất được hồ sơ trình công nhận lưu hành đặc cách theo quy định, trong đó bao gồm: Quýt Bắc Kạn, cam Bắc Kạn, hồng không hạt Bắc Kạn, đào Toáng, nghệ vàng, lúa Khẩu Nua Lếch, lúa Khẩu Nua Lương, lúa Khẩu Nua Pái, Nếp Tài; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển các giống cây trồng đặc sản được công nhận lưu hành đặc cách, thống nhất trong việc phát triển sản xuất.

Để đạt mục tiêu đề ra, Đề tài sẽ thực hiện các nội dung: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất và xác định vùng trồng các giống cây trồng đặc sản trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số giống cây trồng đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xây dựng hoàn thiện hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất đối với các giống cây trồng đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành đặc cách một số giống cây trồng đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển các giống cây trồng đặc sản được công nhận lưu hành đặc cách.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều đánh giá Đề tài cần thiết triển khai thực hiện; cơ bản nhất trí với kế hoạch thực hiện Đề tài. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện thuyết minh đề cương Đề tài như: Cần làm rõ một số khái niệm trong thuyết minh; cập nhật số liệu mới cây cam, quýt; bổ sung phương pháp đặc tả các giống lúa; làm rõ phương pháp sản xuất, lưu giữ giống đảm bảo chất lượng; làm rõ phương án chuyển giao kết quả đề tài, địa chỉ tổ chức, cá nhân giữ, nhân giống cho từng loại cây trồng; bổ sung nội dung tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống; cần làm rõ thêm sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện Đề tài…

Kết quả, các thành viên Hội đồng đều bỏ phiếu nhất trí giao Đề tài “Nghiên cứu đề xuất công nhận lưu hành đặc cách một số giống cây trồng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn” cho Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng tại cuộc họp./.

Hương Dịu