PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3421/UBND-VXNV chỉ đạo không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, không tụ tập, tổ chức xem bóng đá đông người theo nội dung Công điện của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng…, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng nhắc nhở, giám sát việc thực hiện yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và không tụ tập, tổ chức xem bóng đá đông người trên địa bàn khu dân cư./.

Hồng Nhung