PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp rà soát các nguồn vốn đầu tư xây dựng
Sáng 22/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp đôn đốc công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng; dự kiến phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 vào năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đến ngày 30/9/2020, tỉnh Bắc Kạn đã giải ngân số kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 là 852.391 triệu đồng, bằng 54,1% kế hoạch vốn đã giao. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 61,7% kế hoạch; vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và các khoản chi 55,5% kế hoạch; vốn nước ngoài đạt 43,4% kế hoạch; vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 giải ngân 88,7% kế hoạch. Các chủ đầu tư cam kết đến ngày 31/01/2021 sẽ giải ngân đạt 100% số kế hoạch vốn được giao.

Tại cuộc họp, sau khi trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2020, các đại biểu cũng đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh, cân đối việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình, dự án có thể hoàn thành tiến độ giải ngân trong năm 2021; thực hiện rà soát lại danh mục những dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cần phải đầu tư và phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, nhất là đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 60% kế hoạch. Riêng đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh, cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai đúng tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; phối hợp với huyện Pác Nặm điều chỉnh hạng mục công trình phù hợp với chủ trương của địa phương khi thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư vùng đồng bào Mông. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình liên quan đến công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới./.

Thu Cúc