PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Chiều 25/9/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Khí tượng Thủy văn do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn (KTTV) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của UBND tỉnh, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật KTTV và các văn bản hướng dẫn thi hành, phục vụ tốt cho công tác dự báo cảnh báo thiên tai, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Các đại biểu dự buổi làm việc

Những năm qua, tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động KTTV tới đông đảo người dân. Công tác thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về KTTV được thực hiện theo đúng quy định. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận các bản tin dự báo KTTV 10 ngày, bản tin tháng, bản tin mùa do Đài KTTV tỉnh Bắc Kạn cung cấp để tổng hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thi hành Luật KTTV trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế. Công tác trao đổi thông tin và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành có thời điểm chưa chặt chẽ, toàn diện. Một số hộ gia đình, người dân còn chủ quan, không lường được mức độ ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là các loại hình sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, dẫn đến công tác di dời con người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm còn gặp nhiều khó khăn. Việc khai thác, sử dụng số liệu KTTV của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Điều 32 Luật KTTV còn nhiều bất cập. Nguồn lực để thực hiện công tác KTTV và biến đổi khí hậu chưa rõ ràng, cấp tỉnh không có kinh phí để thực hiện. Về tổ chức, phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng về KTTV và biến đổi khí hậu chưa được kiện toàn, không có cán bộ có chuyên môn về KTTV và biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Tổng cục KTTV đã thông báo kết quả làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; thông báo kết quả làm việc với các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan về việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của một số dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực giao thông và thủy lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và các đại biểu tỉnh Bắc Kạn đã trao đổi về tình hình triển khai thi hành Luật KTTV của địa phương như: Việc ban hành kế hoạch thực hiện Luật, ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về KTTV trên địa bàn, ban hành các công văn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện pháp luật KTTV; quản lý mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định, lập danh mục các loại công trình phải quan trắc KTTV và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn…

Qua báo cáo của UBND tỉnh và kết quả làm việc với các sở, ngành có liên quan, Đoàn công tác của Tổng cục KTTV đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật KTTV trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Kạn quan tâm hơn và chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực KTTV. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KTTV theo Điều 53 Luật KTTV; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể sớm lắp đặt các trạm KTTV chuyên dùng và tổ chức quan trắc, truyền tin theo quy định; chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát các công trình bắt buộc phải lắp đặt trạm quan trắc KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các chủ công trình tổ chức lắp đặt, tổ chức quan trắc, truyền tin theo quy định hiện hành; chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị thẩm định, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu KTTV đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định của Luật KTTV./.

Hương Dịu