PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chủ trương về xã hội hóa giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, hệ thống cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã hình thành, tuy nhiên còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tỷ lệ trẻ mầm non học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hiện chỉ chiếm 1,7% tổng số trẻ huy động, trong khi mục tiêu Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 ban hành tại Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 3/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đề ra đến năm 2020 phải đạt 25% và đến năm 2025 phải đạt 30%.

Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, hình thành các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là giải pháp quan trọng để nâng cao tỷ lệ trẻ đến trường, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục mầm non đang phấn đấu thực hiện nâng cao tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường.

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, đã có những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động hoặc xin giải thể. Nguyên nhân chính là do số lượng trẻ đến học ít, mức đóng góp của trẻ còn thấp nên không đảm bảo duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 88 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên xin nghỉ việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, chủ yếu với lý do lương thấp nên phải nghỉ để xin làm công việc khác.


Một giờ học tại Trường Mầm non Happy kisd

Kết thúc năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 37 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động, gồm 1 trường mầm non và 36 nhóm trẻ độc lập tư thục.

Tính đến giữa năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 35 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động, gồm 1 trường mầm non và 35 nhóm trẻ độc lập tư thục.

Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường còn thấp, hiện chỉ đạt 28,74%; trong đó, tổng số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập là 950 với 129 trẻ mẫu giáo (đạt tỷ lệ 0,76% số trẻ mẫu giáo toàn tỉnh đi học); 821 trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi (đạt tỷ lệ 21,76% số trẻ mẫu giáo toàn tỉnh đi học).

Để khuyến khích phát triển và mở rộng quy mô hệ thống cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời giảm bớt gánh nặng về ngân sách và biên chế giáo viên cho Nhà nước, giảm quá tải đối với các trường mầm non công lập, nhất là khu vực trung tâm các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí xây dựng các phòng học mới, trong đó: Cơ sở tại địa bàn các xã khu vực III dự kiến hỗ trợ 250 triệu đồng/phòng; cơ sở tại địa bàn các xã khu vực II dự kiến hỗ trợ 225 triệu đồng/phòng; cơ sở tại địa bàn các xã khu vực I dự kiến hỗ trợ 200 triệu đồng/phòng.

Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm để mở nhóm trẻ, lớp học, trường với mức hỗ trợ bằng 50% tiền thuê địa điểm/tháng/1 cơ sở theo thực tế và không quá 2,5 triệu/tháng đối với nhóm trẻ, nhóm/lớp mẫu giáo, nhóm/lớp mầm non và 5 triệu/tháng đối với trường mầm non, tối đa 60 tháng từ thời điểm nhóm trẻ đi vào hoạt động thực tế.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi 30 triệu đồng/1 nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo của các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, trường mầm non tư thục.

Hỗ trợ một phần kinh phí để nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý (là chủ nhóm trẻ), giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ trong vòng 5 năm (60 tháng), thời gian hỗ trợ tính cộng dồn nếu chuyển công tác sang cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập khác...

Sở Giáo dục và Đào tạo hiện đang gửi lấy ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết. Độc giả quan tâm xem chi tiết tại mục “Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.

Bích Huệ (tổng hợp)