PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
6 tháng cuối năm 2024: Phấn đấu tăng trưởng 10%, thu ngân sách gấp đôi 6 tháng đầu năm
Các đơn vị, địa phương quyết tâm cao hơn nữa, phấn đấu 6 tháng cuối năm tăng trưởng khoảng 10% để cả năm tăng trên 8%; thu ngân sách 6 tháng cuối năm phấn đấu gấp đôi 6 tháng đầu năm...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp 

Tại phiên họp trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các Chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã kết luận chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  

Tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng, nhiều chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch và Kịch bản tăng trưởng đề ra. Đáng chú ý là nhiều đơn vị, địa phương đạt kết quả thấp hơn trung bình chung của tỉnh (về  tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia...).

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm cao hơn nữa, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm thực hiện các chỉ tiêu đạt kết quả cao để cả năm đạt kế hoạch đề ra (6 tháng cuối năm phải tăng trưởng khoảng 10% để cả năm tăng trên 8%; thu ngân sách 6 tháng cuối năm phấn đấu gấp đôi 6 tháng đầu năm...).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để nhanh chóng dập dịch tả lợn Châu Phi, khoanh vùng dập dịch, khi chưa công bố vùng dịch cấp tỉnh thì công bố vùng dịch theo địa bàn cụ thể. Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định; ngăn chặn, xử lý nghiêm việc thu mua lợn bệnh, lợn ốm; tham mưu việc tiêm phòng và các giải pháp cụ thể, tuyên truyền nâng cao ý thức trong phòng tránh dịch cho người dân.

Chủ động lựa chọn các loài vật nuôi khác thay thế chăn nuôi lợn trong tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. Phát triển thêm các mô hình sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc cây trồng vật nuôi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của trung ương, của tỉnh đã ban hành để hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phòng, chống, thiên tai; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP theo kế hoạch.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu và thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn có giải pháp về cấp điện và tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng đủ điện cho các nhà máy, dự án sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy đầu tư ngoài ngân sách, sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đưa các dự án đi vào hoạt động.

Cục Thuế tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện/thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển khu dân cư, khu đô thị, dự án có sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ đấu giá, thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT, khẩn trương tuyển dụng giáo viên, thực hiện tốt công tác ôn tập hè, sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới; đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học năm 2024 theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương liên quan chủ động trong công tác phối hợp, chuẩn bị và tổ chức tốt Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”; tiếp tục tăng cường tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, tạo ra các sản phẩm du lịch mới để kích cầu du lịch...

Sở Y tế, các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tăng cường phòng chống dịch mùa hè, dịch viêm não mô cầu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ; thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực y tế; đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị y tế, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là các nội dung còn yếu qua kết quả đánh giá năm 2023. Thực hiện việc tinh giản biên chế đúng bản chất, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực; tăng cường hướng dẫn việc cài đặt VNeID, tài khoản ngân hàng... cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng sàn thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng xử lý các tỉnh huống xảy ra; tổ chức tốt các nhiệm vụ diễn tập phòng thủ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào hoạt động.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Các đơn vị, địa phương quyết liệt hơn, sát sao hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát lại các kế hoạch, nhiệm vụ, kịp thời đôn đốc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các xã triển khai thực hiện các nội dung của các Chương trình; thường xuyên nắm bắt, thông tin, kịp thời xử lý, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là đối với phần vốn phân cấp huyện điều hành và các dự án cho cấp xã thực hiện.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát các dự án, tiểu dự án, nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nhất là nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thực hiện trong năm 2024). Các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn các địa phương về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm nhà ở.

Đạt và vượt tiến độ cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND  tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương được giao làm Chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo đạt và vượt theo cam kết đã được UBND tỉnh chấp thuận; với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp"..., khẩn trương thi công hoàn thành các công trình, dự án, nhất là các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán dự án, nhất là các dự án nhóm A, B có số kế hoạch vốn được giao lớn. Thực hiện tạm ứng ngay khi ký hợp đồng để tăng tỷ lệ giải ngân, đảm bảo đúng quy định; đơn vị nào chưa thực hiện tạm ứng thì khẩn trương thực hiện ngay. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án khởi công mới, dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao vốn, yêu cầu các Chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện, trình quyết định phê duyệt dự án ngay trong tháng 6/2024 để đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn tại kỳ họp chuyên đề tháng 7/2024.

Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn trong nội bộ của đơn vị, địa phương theo quy định bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao.

Chủ động, linh hoạt, khẩn trương, sáng tạo, hành động quyết liệt hơn trong công tác triển khai thực hiện dự án; chuẩn bị thực hiện từ sớm, trước hoặc song song các công việc có thể thực hiện như các thủ tục đất đai, rừng, môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy,...

Đối với các dự án cơ bản đã xong việc lựa chọn nhà thầu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn ứng khối lượng tạm ứng, thanh toán nguồn vốn giao mới năm 2024; có giải pháp xử lý đơn vị nhà thầu thi công yếu kém, chậm tiến độ. Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, môi trường, tập kết vật liệu thừa đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường,...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, triển khai các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý dự án đầu tư đảm bảo theo đúng trình tự, đúng quy định, hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ phải thu sau thanh toán, quyết toán.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán dự án hoàn thành và thu hồi nợ sau quyết toán thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thẩm tra, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu và thời gian theo quy định. Kịp thời hướng dẫn Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi, kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án; kiểm soát tốt việc tạm ứng của các chủ đầu tư theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với các Chủ đầu tư để triển khai các công việc có liên quan; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án như thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng. Tham mưu, có các giải pháp xử lý đối với các công trình, dự án hoàn thành vi phạm thời gian quyết toán, quá hạn thời gian thực hiện dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán.../.

BH