PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
Sáng 19/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp. Thứ trưởng Trần Thanh Nam dự tại điểm cầu Hà Nội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các Hợp tác xã...

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong ngành Nông nghiệp đã làm chuyển đổi nhận thức về vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển hợp tác xã (HTX) trong nông nghiệp, mô hình HTX. Từ năm 2002 đến nay đã giải thể, sáp nhập trên 4.500 HTX yếu kém, ngừng hoạt động; thành lập mới trên 14.500 HTX nông nghiệp, đưa tổng số HTX nông nghiệp đến nay đạt trên 18.000 HTX. Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên 8.180 tỷ đồng; riêng giai đoạn 2013 - 2021 trên 7.200 tỷ đồng... Kinh tế tập thể, HTX đã có những tiến bộ cả về lượng và chất, khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai, đóng góp chung cho thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn suốt 20 năm qua.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, hiện nay có tổng số 241 HTX nông nghiệp và 56 HTX phi nông nghiệp, 1 Liên hiệp HTX, hơn 300 tổ hợp tác, 8 trang trại. Các HTX hoạt động tốt chiếm 39% và trung bình chiếm 40%. Toàn tỉnh có 131 sản phẩm OCOP, trong đó có 95 sản phẩm của HTX nông nghiệp. Nhiều HTX mạnh dạn đầu tư xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tạo ra được sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đạt chất lượng và an toàn khá cao, có xu hướng phát triển hợp tác liên kết bền vững.

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương đã cùng thảo luận về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã 2012, những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đưa ra giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, Nghị quyết 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã 2012 đã tạo động lực, cơ chế phát triển cho kinh tế tập thể, HTX theo mô hình HTX kiểu mới, nhất là các HTX nông nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa cho kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp, nông thôn, lấy HTX nông nghiệp làm trung tâm để có chính sách đầu tư phù hợp; tiếp tục nâng cao năng lực nội tại của HTX nông nghiệp, phát huy tầm ảnh hưởng của kinh tế tập thể, HTX đối với cộng đồng; phát triển HTX nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu để đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển HTX nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nhân lực, thu hút cán bộ trẻ đã qua đào tạo vào HTX; khuyến khích HTX nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ; hỗ trợ HTX nông nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là hạ tầng logictics; nâng cao vai trò quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX.../.

Hương Lan