PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba
Sáng 16/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các báo cáo, Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng hợp ý kiến thảo luận trong ngày 15/4, Hội nghị đã ghi nhận 74 lượt ý kiến tại các tổ. Trong đó đánh giá về kết quả công tác quý I, các đại biểu cho rằng, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng mặt tích cực là chủ đạo, nhiều lĩnh vực đạt cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị trong báo cáo cần rà soát lại số liệu cho thống nhất; bổ sung và đánh giá những khó khăn và hạn chế trong quý I đối với một số lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới; vấn đề quản lý giống cây trồng, giống cây ăn quả; việc thực hiện các liên kết trong sản xuất chưa hiệu quả; việc giải ngân các nguồn vốn, chi ngân sách đạt thấp, công tác giải phóng mặt bằng chậm… Đại biểu đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trong quý II để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, tiến độ đề ra. Các nội dung đã được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải giải trình, làm rõ.

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải làm rõ các nội dung trong báo cáo quý I

Cùng với đó, các ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cũng được làm rõ, đồng thời, các đại biểu nhất trí cao với các dự thảo báo cáo tại Hội nghị như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, sau gần 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng vào các nội dung của Hội nghị.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu bế mạc Hội nghị

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định trong tất cả các quy trình, để lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cử tri tích cực tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân...

Đồng chí đề nghị ngay sau Hội nghị này, với cương vị công tác của mình, với tinh thần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương gắn với trách nhiệm người đứng đầu, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo./.

Hương Lan