PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác phòng, chống trộm cắp tài sản tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan nhà nước
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6442/UBND-NCPC chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống trộm cắp tài sản tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 64 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 2 vụ trộm cắp tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Để chủ động phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân chủ quan để xảy ra trộm cắp tài sản tại trụ sở, nơi làm việc. Rà soát, củng cố lực lượng bảo vệ tại cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ thực hiện nghiêm túc thời gian trực cơ quan, tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm, đặc biệt trong các ngày nghỉ, dịp Lễ, Tết, tập trung những khu vực bị khuất tầm nhìn, những nơi mà các đối tượng có thể lợi dụng để đột nhập. Xem xét bố trí kinh phí mua sắm các thiết bị như: Camera an ninh, đèn chiếu sáng; kiểm tra và thay thế các hệ thống cửa, khóa cửa không đảm bảo an toàn... 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở, nơi làm việc theo phân cấp quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình đối tượng, địa bàn liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản nói chung; có kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan nhà nước nói riêng. Điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định.

Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị./.

Tú Lệ