PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chiến thắng 30/4: Mốc son sáng chói, là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam
Ngày 30/4/1975, Nhân dân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và ác liệt nhất trong lịch sử kháng chiến của dân tộc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội trong thế kỷ XX do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước suốt hàng ngàn năm lịch sử.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cách đây 46 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Ðảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Chiến dịch, quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4/3/1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Ðà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Ðịnh.

Ðặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử, bằng sức mạnh "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng",... Sau hơn bốn ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội. 5 giờ sáng 30/4/1975, quân ta mở đợt tiến quân thần tốc vào sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn... 10 giờ 45 phút, phân đội thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Ðộc Lập. Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền và toàn bộ nội các địch đầu hàng vô điều kiện. 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trước tòa nhà chính của Dinh Ðộc Lập. Với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành toàn thắng, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất.

Hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc lập 46 năm trước. (Ảnh tư liệu) 

Thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, những năm qua, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao... Thắng lợi bước đầu quan trọng nêu trên thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, hệ thống chính trị nước ta.

46 năm đã trôi qua, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc vẫn in dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân ta và bạn bè tiến bộ yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới và vẫn là sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thu Cúc (tổng hợp)