PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước sản xuất vụ xuân năm 2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động phòng, ngừa hạn hán, tác động của hiện tượng El Nino và đưa ra các giải pháp ứng phó khi có hạn xảy ra để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về sản xuất và sinh hoạt của người dân, đảm bảo an sinh, kinh tế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân Chợ Đồn tập trung gieo cấy lúa xuân

Theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổng diện tích trồng lúa vụ xuân của toàn tỉnh là 8.369 ha, trong đó, diện tích lúa được tưới tiêu chủ động từ các công trình thuỷ lợi là 7.764,64 ha, chiếm 93% diện tích theo kế hoạch.

Theo nhận định của các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, tổng diện tích lúa có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước trong vụ xuân năm 2024 khoảng 1.268,47 ha, trong đó, diện tích do các huyện, thành phố quản lý 618,05 ha; diện tích do Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn 650,42 ha.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền về tình hình nguồn nước tới người dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động Nhân dân phối hợp với các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước vào ao hồ, kênh và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo tổ chức kiểm tra, vận hành và tích nước vào các công trình thủy lợi, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với đập, hồ chứa.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguồn nước trong các công trình thủy lợi, có kế hoạch điều tiết, phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức xây dựng, rà soát kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước với kịch bản về nguồn nước có thể xảy ra để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là phương án cấp nước cho sản xuất.

Tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, cửa lấy nước để khơi thông dòng chảy; chủ động lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm, máy bơm dã chiến; tận dụng mọi nguồn nước, tránh thất thoát, lãng phí để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước.

Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình sửa chữa để kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa cụm đầu mối, tuyến kênh mương của các công trình đang hoạt động, nhất là các công trình đã xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo nguồn nước không bị rò rỉ, thất thoát.

Khi hạn xảy ra, sử dụng tối đa phương pháp tưới động lực (máy bơm điện, máy bơm dầu) bơm nước từ các khe, suối, hồ, đập để tưới bổ sung cho khu vực bị hạn. Tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, chủ động khai thác, tận dụng triệt để nguồn nước từ các khe, suối, ao, hồ để chống hạn.

Kiểm tra, đánh giá nguồn nước không đáp ứng nhu cầu sử dụng nước theo kế hoạch ban đầu, trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình nguồn nước; với những diện tích gieo cấy trên cao, chưa có công trình thuỷ lợi hoặc không chủ động nguồn nước cần có phương án chuyển đổi sang cây trồng cạn để chủ động trong sản xuất.

Chuẩn bị nhân lực, nguồn lực, phương tiện, vật tư; tổ chức khắc phục, sửa chữa các sự cố máy móc, thiết bị; đồng thời tập kết sẵn sàng tại trạm thuỷ nông các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn để ứng phó kịp thời khi có tình huống khô hạn xảy ra.

Theo số liệu tổng hợp, đề xuất của các địa phương và Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, nhu cầu kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước vụ xuân năm 2024 và đảm bảo cấp nước sản xuất ổn định, lâu dài cho các mùa vụ tiếp theo khoảng 27.208 triệu đồng.../.

BH