PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/8 – 09/8/2020)
Trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự, chỉ đạo Đại hội đảng bộ các huyện, thành phố; làm việc với Tham tán hợp tác phát triển của Đại sứ quán Đức; kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức trong các ngày 04 - 05/8/2020, với chủ đề “Đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, khai thác tiềm năng và sử dụng các nguồn lực hiệu quả, xây dựng huyện Ba Bể phát triển bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả huyện Ba Bể đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện cần phát huy những thế mạnh của địa phương như sản xuất nông, lâm nghiệp, khai thác, chế biến lâm sản, quy hoạch trồng cây dược liệu quý, đặc biệt quan tâm phát triển du lịch. Từng bước xây dựng, quy hoạch những vùng sản xuất tập trung, tiếp tục thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm”. Quan tâm công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh thu hút đầu tư du lịch, đồng thời bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Triển khai đồng bộ các giải pháp để giúp người dân thoát nghèo; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công; tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới. Quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng chí nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng suốt, công tâm, Đại hội cần lựa chọn, bầu ra những cán bộ có đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức trong các ngày 05 - 06/8/2020, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ và Nhân dân thành phố cần phát huy tốt những lợi thế vốn có, thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt công tác để sớm đưa thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như: Tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, thu hút các nguồn lực, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường; quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quan tâm chăm sóc sức khoẻ, nâng cao thể chất cho Nhân dân; đặc biệt chú ý đến đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức trong các ngày 06 - 07/8/2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị Đại hội cần thảo luận, làm rõ hơn các mục tiêu và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục đối với từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Ngân Sơn quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp, trong đó trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đa dạng các thành phần kinh tế; khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực; chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác xây dựng Đảng... từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đại hội lựa chọn, bầu những cán bộ tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất đạo đức và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới...

Đại hội Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức trong các ngày 04 - 05/8/2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn: Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện tiếp tục vượt qua những khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng chung tay để đưa Pác Nặm sớm thoát khỏi huyện nghèo của tỉnh; phát huy những thế mạnh của địa phương để thực hiện thành công mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trong đó tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài…

Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tổ chức trong các ngày 07 - 08/8/2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XI. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy huyện Chợ Mới cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; làm rõ các khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, huyện Chợ Mới cần tiếp tục khai thác tối đa, hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi gắn với Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035”. Tập trung đầu tư nguồn lực phát triển cây ăn quả đặc sản, có giá trị kinh tế cao; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển rừng cây gỗ lớn gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh điều chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2 và Cụm công nghiệp Quảng Chu. Phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chế biến nông lâm sản. Tập trung xây dựng, cải tạo kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ…Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần nâng cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI...

Làm việc với Tham tán hợp tác phát triển của Đại sứ quán Đức

Ngày 06/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Đức do Tiến sĩ Sebastian Paust - Tham tán hợp tác phát triển của Đại sứ quán Đức làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2-KfW8” tại Bắc Kạn.

Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” (gọi tắt là KfW8), được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Địa điểm thực hiện Dự án là 02 huyện Chợ Mới và Ngân Sơn, thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2021. Mục tiêu của Dự án là cải thiện năng lực quản lý rừng, chú trọng gia tăng giá trị đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái, tăng hiệu quả kinh tế thông qua áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh.

Đến nay, Dự án đã hoàn thiện công tác xây dựng phương án sử dụng đất thôn bản, theo đó xác định được 1.990 ha, tại 41 thôn, 1.190 hộ đăng ký tham gia Dự án thuộc các xã: Vân Tùng, Thượng Quan, Đức Vân, Bằng Vân (Ngân Sơn); Thanh Thịnh, Nông Hạ, Cao Kỳ, Thanh Mai, Mai Lạp (Chợ Mới). Tổng diện tích đo đạc đạt nghiệm thu là 1.363 ha.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin một số nét chính về điều kiện tự nhiên cũng như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với đoàn công tác, đồng thời khẳng định Dự án KfW8 là một dự án rất quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về lâm nghiệp của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn. Tỉnh mong muốn Dự án sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình chuẩn bị Kỳ thi tại huyện Ba Bể (chiều 07/8) và huyện Pác Nặm (sáng 08/8); đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra tình hình chuẩn bị Kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông (chiều 07/8).

Tại các địa phương và điểm thi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Hội đồng coi thi, các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót; thực hiện tốt công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm …để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Sáng 09/8, trước giờ diễn ra môn thi đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2020 cũng đã đến kiểm tra tại 02 điểm thi là Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2) và Trường THPT Bắc Kạn./.

 

Bích Huệ (tổng hợp)