PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giám sát việc thực hiện cam kết; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
Cục Quản lý thị trường vừa ban hành văn bản gửi các Đội Quản lý thị trường trực thuộc giám sát việc thực hiện cam kết; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.
(Ảnh: Mua bán xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Thành Quý, thành phố Bắc Kạn)

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, đặc biệt là các thương nhân phân phối trên địa bàn về trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã cam kết về đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ tại Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các Đội Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn quản lý. Lưu ý đối với cửa hàng hết cả xăng và dầu trong thời gian dài ngày liên tiếp, yêu cầu các Đội phải lập biên bản ghi nhận kết quả giám sát, nêu rõ các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và thu thập các giấy tờ, tài liệu kèm theo biên bản. Khi kiểm tra tại cửa hàng mà phát hiện thương nhân phân phối không cung cấp, bán xăng dầu thì kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp (cơ quan) có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc ngừng, không cung cấp xăng dầu theo quy định.

Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Cục Quản lý thị trường sẽ xem xét trách nhiệm và kiến nghị Tổng cục Quản lý thị trường xử lý lãnh đạo Đội để xảy ra vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa bàn quản lý mà không được phát hiện, xử lý kịp thời./.

Hương Lan