PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế
Sáng 07/7/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chủ trì đã làm việc với UBND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi giám sát

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy các cơ quan được kiện toàn, sắp xếp lại theo quy định của Nhà nước, của các bộ, ngành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, số lượng các cơ quan chuyên môn tinh gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan được điều chỉnh hợp lý và đi vào hoạt động cơ bản ổn định.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh hiện còn 18 cơ quan chuyên môn, 02 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 11 chi cục và 100 phòng chuyên môn thuộc sở. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh giảm được 01 đơn vị thuộc UBND; giảm 03 chi cục và 35 phòng chuyên môn thuộc sở. Đối với cấp huyện đã giảm được 16 cơ quan chuyên môn. 

Toàn tỉnh đã giảm được 03 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 35 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 34 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn tỉnh có 22 xã được sắp xếp lại, với 30 xã trong diện liên quan, giảm 14 đơn vị cấp xã.

Theo quy định về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh đã giảm biên chế hơn 1.000 người.

Theo đánh giá của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, về cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã mang lại những chuyển biến tích cực, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp không ít khó khăn. Việc sáp nhập bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp ở một số nơi, một số ngành còn thực hiện mang tính cơ học; sau sáp nhập, bộ máy hành chính mới của một số cơ quan, đơn vị hoạt động chưa thật sự hiệu quả; việc thực hiện tự chủ kinh phí đạt hiệu quả chưa cao; tinh giản biên chế đa số thực hiện theo cắt giảm cơ học…

Những khó khăn trên đã được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn báo cáo, giải trình với Đoàn giám sát tại buổi làm việc. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã kiến nghị với Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kiến nghị với Quốc hội và các Bộ, ngành cho kéo dài thời gian, lộ trình đến hết tháng 6 năm 2020 để sắp xếp, bố trí đối với Trưởng Công an xã. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Đồng chí đề nghị, UBND tỉnh cần sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc sau thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở các đơn vị, địa phương, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của một số cơ quan, đơn vị như: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, rà soát vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị và biên chế để có sắp xếp hợp lý hơn. Thực hiện tuyển dụng biên chế kịp thời, đi đôi với tiếp tục tinh giản biên theo hướng thực chất hơn. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Trước khi giám sát tại UBND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc tại một số sở ngành và 4 huyện, thành phố trên địa bàn./.

Hương Lan