PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh mở rộng lần thứ 8, khóa IX
Sáng 24/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 8, khóa IX để đánh giá hoạt động công tác Hội, Quỹ Hội phụ nữ phát triển 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Triệu Thị Thúy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo dự thảo báo cáo tại Hội nghị, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của Hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; xây dựng và phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực trong thực hiện phong trào thi đua, hoạt động công tác Hội để kịp thời biểu dương và nhân rộng.

Các cơ sở Hội đã thăm hỏi, động viên 410 hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn với số tiền hơn 84 triệu đồng và 3.828 kg gạo, 2.281 bó củi; hỗ trợ 6.392 ngày công lao động; ủng hộ sửa trần nhà và thăm hội viên phụ nữ nghèo đơn thân số tiền hơn 15 triệu đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho Hội LHPN các huyện, thành phố hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 2.500 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có ít nhất 250 hộ được giúp thoát nghèo, cận nghèo với các hình thức thiết thực hiệu quả như hỗ trợ vay vốn, tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hiện nay đã triển khai hỗ trợ 2.500 hộ (đạt 100% kế hoạch).

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh thành lập được 429 Tổ tiết kiệm vay vốn, thu hút 3.636 thành viên, trong đó có 3.222 thành viên vay vốn. Với hình thức cho vay theo món nhỏ, trả dần hằng tháng phù hợp với điều kiện và mức đầu tư của các hộ gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc trả gốc và lãi của thành viên. Đa số thành viên vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nên nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt chức năng và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Các cấp Hội cũng chủ động triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, đồng thời cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, kế hoạch toàn khóa của Ban Chấp hành và kế hoạch triển khai phong trào thi đua, 3 nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề từng năm. Hoạt động chăm lo lợi ích cho hội viên, phụ nữ được quan tâm thực hiện; các hoạt động thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được triển khai có hiệu quả góp phần tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Triệu Thị Thúy đề nghị thời gian tới, các cấp Hội tập trung rà soát các chỉ tiêu đại hội phụ nữ các cấp để có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên để đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, hội viên chấp hành thực hiện tốt. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Dự án 8. Quan tâm hỗ trợ giúp đỡ đối với hộ hội viên nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở hội để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu năm 2024, đặc biệt là thực hiện chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, thu hút và tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội; kịp thời tham mưu, kiện toàn cán bộ Hội các cấp khi thiếu khuyết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Triệu Thị Thúy trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam
cho các cá nhân của tỉnh Bắc Kạn 

Dịp này, 4 cán bộ Hội Phụ nữ chuyên trách có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2023 được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam./.

Ngọc Tú