PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 09/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng số kế hoạch vốn giao cho Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán là 2.547 tỷ đồng, đã giải ngân được 840 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 9%. Trong đó nguồn vốn giao tỉnh quản lý đã thực hiện giải ngân đạt 28%; nguồn vốn Trung ương quản lý giải ngân đạt 69%.

Cụ thể, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, kế hoạch giao 256 tỷ đồng, đã giải ngân được 89 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 30a, 135 kế hoạch là 642 tỷ đồng, giải ngân được 93 tỷ đồng, đạt 14%; nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, kế hoạch giao 277 tỷ đồng, giải ngân được 146 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 7%; nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trung ương cấp phát kế hoạch giao 506 tỷ đồng đã xác nhận giải ngân 101 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước 19%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do trung ương quản lý, kế hoạch giao 206 tỷ đồng, đã giải ngân 137 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác xây dựng cơ bản, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc nhằm hoàn thành tiến độ giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đánh giá các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhờ đó kết quả giải ngân của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 cao hơn trung bình chung cả nước và cơ bản các dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ.

Từ nay đến cuối năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để tiến hành khởi công các công trình của năm 2020 trong tháng 7; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đảm bảo đến hết tháng 8 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020, hết tháng 9 giải ngân trên 60% kế hoạch đầu tư năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, thực hiện Luật Đầu tư công; Sở Tài chính chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện thu hồi các khoản nợ phải thu của dự án đã phê duyệt quyết toán; các chủ đầu tư, cơ quan liên quan nghiêm túc xử lý dứt điểm tình trạng chậm thu hồi nợ phải thu của các dự án sau quyết toán. Yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo, kiểm điểm định kỳ về công tác thu hồi các khoản phải thu sau quyết toán.../.

Thu Cúc