PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2024 Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc
Chiều 29/2, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo Sở Nội vụ 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2023, Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ, của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực, chủ động tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, trong đó, công tác nội vụ trên từng lĩnh vực đều đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương. Sở Nội vụ 7 tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành đề án, kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, theo đó năm 2023 đã thực hiện tinh giản biên chế 1.203 trường hợp; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại 175 cơ quan, đơn vị; tổ chức 346 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các tỉnh.

Các tỉnh đã hoàn thành triển khai việc nhập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; sử dụng thí điểm Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT xây dựng và hỗ trợ trong năm 2023 đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; triển khai nâng cấp, xây dựng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các tỉnh phù hợp với yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, Sở nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã chia sẻ, trao đổi những cách làm hay trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua tại đơn vị mình. Đồng thời thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như: Tập trung triển khai đầy đủ nhiệm vụ trên các mặt công tác; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2021 - 2025” và các phong trào thi đua của tỉnh tổ chức hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua theo chuyên đề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành Nội vụ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của Cụm thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh ghi nhận các tỉnh trong Cụm đã tích cực triển khai phong trào thi đua và đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ đã triển khai một số văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ" năm 2023

Hội nghị đã công bố, trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Cụm thi đua trong năm 2023. Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn được nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ” năm 2023. Có 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen.

Hội nghị thống nhất bầu Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, bầu Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua trong năm 2024.


Các đơn vị ký giao kết thi đua năm 2024

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã ký kết giao ước thi đua năm 2024./.

Hương Lan