PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Sáng 1/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí 
Nguyễn Văn Chương được đại biểu nhất trí cử làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được 100% đại biểu nhất trí cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 100% đại biểu nhất trí cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”.

Đ/c Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí Nguyễn Văn Chương với kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình sẽ đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện đối với các chủ trương, chính sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 215-KL/TU ngày 2/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”. Tăng cường thăm nắm, phản ánh kịp thời tình hình của Nhân dân; đồng thời tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang