PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng 23/2, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể của tỉnh cùng các hội viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội VHNT hiện có 130 hội viên hoạt động ở 9 chuyên ngành, gồm: Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Nghiên cứu sưu tầm, Nhiếp ảnh, Sân khấu biểu diễn, Múa. Năm 2023, Hội xuất bản 12 số (với 1.000 cuốn/số) Tạp chí Văn nghệ Ba Bể theo định hướng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, quy định của luật báo chí và không ngừng được cải tiến, nâng cao về chất lượng. Nội dung Tạp chí luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Bên cạnh Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Hội thường xuyên đăng tải kịp thời các tin hoạt động và những sáng tác VHNT của hội viên, cộng tác viên. Cùng với đó, Thường trực Hội và Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Ba Bể làm tốt công tác phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chương trình về văn hóa, VHNT.

Hội VHNT hỗ trợ hội viên xuất bản 8 đầu sách, phối hợp với Hội VHNT tỉnh ĐăkLăk, Gia Lai, Kon Tum tổ chức cho các văn nghệ sĩ chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Văn học thâm nhập thực tế, sưu tầm tư liệu sáng tác, giao lưu học tập tại khu vực Tây Nguyên. Phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Chợ Mới, cấp ủy chính quyền tại xã Như Cố tổ chức cho hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh thực tế sáng tác về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc”…

Năm 2024, Hội tiếp tục quán triệt đến cán bộ, viên chức, hội viên nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây  dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ để đảm bảo có sự kế thừa, phát triển về đội ngũ. Tổ chức tốt các hoạt động sáng tác để tạo sân chơi bổ ích và điều kiện học tập cho hội viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Ba Bể theo hướng chú trọng chất lượng nghệ thuật đi đôi với việc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát các sự kiện chính trị, xã hội của tỉnh và đất nước. Xây dựng Tạp chí thực sự là diễn đàn VHNT, là nơi trao đổi, học tập của giới văn nghệ sĩ của tỉnh.

Các tác giả đạt giải thưởng của Hội chuyên ngành Trung ương năm 2023 nhận khen thưởng

Nhân dịp này, Hội VHNT tỉnh công bố quyết định kết nạp mới 2 hội viên; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023./.

Ngọc Tú