PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND tỉnh khoá X bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 5/6, Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023) HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất chủ trì Kỳ họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.


Đại biểu HĐND tỉnh khoá X bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành, ông Nông Quang Nhất được HĐND tỉnh khoá X bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Đồng Văn Lưu - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; bà Đỗ Thị Minh Hoa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển công tác; ông Hoàng Văn Vĩnh - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang
tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất 

Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu và Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X Hoàng Văn Vĩnh
nhận hoa chúc mừng của Thường trực HĐND tỉnh

Phát biểu tại Kỳ họp, tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đồng Văn Lưu thay mặt các đồng chí được HĐND tỉnh khóa X tín nhiệm bầu giữ các chức vụ dịp này bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn công tác; mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và toàn thể Nhân dân tiếp tục quan tâm giúp đỡ các đồng chí trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển.


Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại Kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Kỳ họp cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua 9 nghị quyết chuyên đề, gồm:

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 3);

Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025;

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết thông qua bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương;

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình - giai đoạn I;

Nghị quyết thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung) và điều chỉnh tên chủ đầu tư, loại đất, diện tích Dự án “Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1” đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022;

Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tin tưởng và mong muốn những đồng chí được miễn nhiệm, được bầu giữ chức vụ tại Kỳ họp này trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp, phong cách làm việc để bắt tay ngay vào công việc mới được phân công, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Kỳ họp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết liệt chỉ đạo, rà soát thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, Luật Lâm nghiệp. Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân tăng cường tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo sự chia sẻ với khó khăn chung về năng lượng phục vụ đời sống sản xuất, kinh doanh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết. Chú trọng giám sát ngay từ đầu trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục bấp cập, khó khăn trong quá trình triển khai…/.

Thu Cúc